do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Chcę złożyć wniosek na pobyt stały. Jakie dokumenty mogą potwierdzić moje polskie pochodzenie?

Do ustalenia polskiego pochodzenia stosuje się przepis art. 6 ust. 1 i 2 ustawy
o repatriacji. Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:

- polskie dokumenty tożsamości;

- akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek
z polskością;

- dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej,

- dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;

- dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący
o narodowości polskiej.

Dowodami mogą być również inne dokumenty, a w szczególności:

-  o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej,

- potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 171
data aktualizacji: 2018-12-20 09:32:59


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30