do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Co musze zrobić, żeby dobrowolnie się ubezpieczyć?

Aby dobrowolnie się ubezpieczyć, należy:
a)    udać się do właściwego oddziału NFZ, w celu złożenia wniosku – adresy do oddziałów NFZ dostępne pod adresem:  www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/,
b)     wraz z wnioskiem, przedstawić paszport oraz jeden z poniższych dokumentów: (dotyczy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej)
•    wizę w celu wykonywania pracy,
•    zezwolenie na pobyt czasowy,
•    zezwolenie na pobyt stały,
•    zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego EU,
•    zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
•    zgody na pobyt tolerowany,
•    dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Polsce albo korzystanie
z ochrony czasowej na jej terytorium.
c)    udać się, po zawarciu umowy z NFZ, do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu złożenia druku ZUS ZZA (druk ten można wysłać pocztą bądź złożyć osobiście w oddziale ZUS)

Jeżeli ubezpieczyłeś się dobrowolnie, a członkowie Twojej rodziny nie są objęci ubezpieczeniem, masz obowiązek zgłosić ich do ubezpieczenia.

Dobrowolnym ubezpieczeniem mogą zostać objęci: dzieci, małżonek, a także rodzice i dziadkowie, jeżeli pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.


Pamiętaj, jeżeli Twoje lub czyjeś życie jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy  112!

 
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 192
data aktualizacji: 2019-02-13 07:11:23


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30