do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Co oznacza pojęcie „tytuł prawny do lokalu” ? Jakie dokumenty mogą potwierdzić, że posiadam „tytuł prawny do lokalu”? (RDUE)

Tytuł prawny do lokalu to dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania w tym lokalu.

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie tytułu prawnego do lokalu są:

  • akt notarialny potwierdzający własność lokalu,
  • umowa najmu zawarta z właścicielem lokalu ze wskazanymi warunkami i okresem najmu,
  • umowa użyczenia – pod warunkiem, że użyczającym jest: małżonek, rodzeństwo, zstępny – tj. dziecko, wnuk, prawnuk, wstępny – rodzic, babcia/dziadek, prababcia/pradziadek lub rodzice małżonka. Do takiej umowy należy dołączyć dokument potwierdzający pokrewieństwo z użyczającym.

Tytuł prawny do lokalu jest dokumentem wymaganym do wszczęcia postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 3239
data aktualizacji: 2019-03-19 10:20:12


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30