do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Co oznacza termin „nieprzerwany pobyt na terytorium RP” ?

Nieprzerwany pobyt oznacza, że żaden z wyjazdów poza terytorium Polski nie był dłuższy niż 6 miesięcy jednorazowo, natomiast wszystkie wyjazdy poza Polskę łącznie nie przekroczyły 10 miesięcy w okresach wymaganych do udzielenia zezwolenia na pobyt stały.

W sytuacji, gdy wyjazd poza granice Polski był spowodowany:

  • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Polski na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terenie Polski lub towarzyszeniem małżonkowi lub rodzicowi w tych wyjazdach, lub
  • szczególną sytuacją osobistą wymagającą wyjazdu poza terytorium Polski, jeśli nie trwała dłużej niż 6 miesięcy, lub
  • odbyciem praktyk lub uczestniczeniem w zajęciach przewidzianych w toku studiów
    w polskiej uczelni,

mimo przekroczenia dopuszczalnych okresów przebywania poza granicami Polski, nie będzie to przeszkodą w uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 1582
data aktualizacji: 2019-02-19 10:58:14


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30