do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Czy cudzoziemcy zamieszkujący na terenie Polski objęci kwarantanną domową w związku z epidemią koronawirusa wywołującego chorobę zakaźna COVID-19 mogą liczyć na jakąś pomoc?

Tak. Jeżeli osoba / rodzina została objęte kwarantanną domową i potrzebuje wsparcia, a nie dotarły do niej do tej pory żadne służby,  można zadzwonić do ośrodka pomocy społecznej w gminie miejsca zamieszkania. Jednostka ta podejmie odpowiednie działania w celu dostarczenia niezbędnych produktów, żywnościowych, środków higienicznych itp.

Osoby objęte kwarantanną domową w szczególności starsze, samotne, niepełnosprawne, które nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych otrzymają takie wsparcie na podstawie art. 48b ustawy
o pomocy społecznej. Pomoc taka nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Dostarczenie posiłku lub produktów żywnościowych nie wymaga bezpośredniego kontaktu z osobą objętą kwarantanną domową i może być wykonane przez osoby wyznaczone przez wójta, burmistrza, prezydenta w porozumieniu z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych.

Ponadto jeżeli osoba objęta kwarantanną domową potrzebuje poradnictwa zostanie udzielona pomoc w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, może ona być udzielana w formie rozmowy telefonicznej. Udzielenie świadczenia m.in. w formie interwencji kryzysowej lub poradnictwa – nie wymaga wydania decyzji administracyjnej ani spełniania kryteriów dochodowych
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 209
data aktualizacji: 2020-03-19 09:05:26


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30