do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Czy cudzoziemiec dotknięty przemocą w rodzinie może liczyć na pomoc państwa?

Tak, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie określa katalogu osób którym udziela się pomocy w przypadku doznawania przemocy w rodzinie, w związku z czym odpowiednie wsparcie jest udzielane także cudzoziemcom.

Zgodnie z definicją ustawową przez przemoc w rodzinie rozumie się wszystkie jednorazowe albo powtarzające się umyślne działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu) a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 201
data aktualizacji: 2018-10-15 07:22:42


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30