do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Czy cudzoziemiec, który jest studentem może pracować w Polsce?

Tak. Studenci studiów stacjonarnych niezależnie mogą wykonywać pracę na terytorium Polski bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę podczas ważności ich dokumentu pobytowego (wizy lub karty). Studenci studiów niestacjonarnych (np. wieczorowych, zaocznych), aby mogli wykonywać pracę na terytorium RP muszą posiadać zezwolenie na pracę lub zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (jeśli są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy).
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 183
data aktualizacji: 2018-12-21 08:41:15


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30