do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Czy cudzoziemiec, który jest zatrudniony w firmie, której siedziba mieści się na Ukrainie i ma być oddelegowany na terytorium RP do oddziału tej firmy na okres 8 miesięcy czy musi mieć zezwolenie na pracę ?

TAK. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 88 ust. 1 pkt. 3 cudzoziemiec, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 120
data aktualizacji: 2019-06-24 06:43:39


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30