do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Czy małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce bez przedstawiciela ustawowego może zostać przyznane świadczenie z pomocy społecznej?

Pomoc małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez przedstawiciela ustawowego, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zapewnia starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego. To z kolei oznacza, że ustawodawca przewidział tylko jeden przypadek przyznania świadczenia małoletniemu cudzoziemcowi - gdy przebywa on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez przedstawiciela ustawowego.

Na dyrektorze placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spoczywa obowiązek zawiadomienia właściwego sądu opiekuńczego
o udzielaniu pomocy małoletniemu cudzoziemcowi w formie świadczenia.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 185
data aktualizacji: 2018-09-21 08:36:29


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30