do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Czy ośrodek pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, jeżeli nie ma na ten cel środków?

Ośrodek może odmówić przyznania zasiłku celowego, jeżeli nie ma na ten cel środków. Stosownie do postanowień ustawy o pomocy społecznej (art. 3 ust. 4) potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeśli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Mówiąc o możliwościach, trzeba uwzględniać przede wszystkim posiadane przez organ środki finansowe. W razie ograniczonych środków przeznaczanych na cele pomocy społecznej, konieczne jest stworzenie hierarchii potrzeb osób zgłaszających się o pomoc
i powiązanie opracowanej gradacji z możliwościami finansowymi ośrodka pomocy społecznej, po to, by fundusze, jakimi dysponuje organ, zostały rozdzielone w taki sposób, aby pomoc społeczna dotarła do jak największej liczby osób uprawnionych – w formie
i wysokości adekwatnej do zgłaszanych przez nie potrzeb oraz środków finansowych ośrodka.

Należy wskazać na utrwalony podział świadczeń według ich charakteru na:

  • świadczenia obligatoryjne (np. zasiłek stały),
  • świadczenia fakultatywne (np. zasiłek celowy).

Świadczenia obligatoryjne cechują się tym, że nie pozostawiają organowi wyboru w sposobie rozstrzygnięcia, jeżeli klient ubiegający się o świadczenie spełnia warunki przewidziane prawem. W powyższym zakresie mamy do czynienia z aktem administracyjnym związanym. Z kolei w przypadku świadczeń fakultatywnych mamy do czynienia z tzw. uznaniem administracyjnym, istnieje bowiem przepis prawa materialnego, który wyraźnie upoważnia organ do działania na zasadzie uznania (użyte w przepisie sformułowanie: „zasiłek może być przyznany”), co oznacza, że organ ma możliwość kształtowania treści rozstrzygnięcia.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 207
data aktualizacji: 2020-02-17 06:54:12


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30