do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Czy pełnoletnie dziecko może uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie połączenia z rodziną (z matką, która posiada zezwolenie na pobyt czasowy powyżej 2 lat) zgodnie z art. 161 ust. 1 pkt.2a Ustawy o cudzoziemcach? I czy karta pobytu u pełnoletniego dziecka będzie z dostępem do rynku pracy?

Odnosząc się do treści przesłanego zapytania informuję, że zastosowanie podstawy prawnej zawartej w art. 159 obowiązującej ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  o cudzoziemcach (tj. Dz. U.   z 2020 r. poz. 35), tj.  udzielenia zezwolenia w celu połączenia z rodziną,  ma odniesienie   w przypadku małżonka cudzoziemca oraz niepełnoletniego dziecka (art. 159 ust. 3 ustawy   o cudzoziemcach).
Natomiast podstawa prawna zawarta w art. 161 ust. 1  pkt 2 ustawy o cudzoziemcach  ma zastosowanie w przypadku pełnoletniego dziecka cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
a) jednej z przesłanek, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i ha-i, oraz przebywa na tym terytorium,
b) zezwolenia, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. h, i przebywa na tym terytorium lub terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
     - co najmniej od 5 lat na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną.
Zastosowanie w decyzji tej podstawy prawnej (tj. art. 161 ust. 1  pkt 2 ustawy o cudzoziemcach) nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z konieczności posiadania zezwolenia na pracę i Cudzoziemiec nie będzie miał w karcie pobytu dopisku „dostęp do rynku pracy”. Regulacje prawne w tym zakresie zawarte są w art. 87 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2273 ).

 
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 712
data aktualizacji: 2020-03-18 14:29:25


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30