do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Czy prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego?

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91 ustawy o pomocy społecznej), przysługuje:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł (netto),
  2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł (netto)
  3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W systemie pomocy społecznej przez:

  • rodzinę rozumie się – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
    w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
  • osobę samotnie gospodarującą rozumie się – osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe;
  • dochód dziecka rozumie się – dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka,
  • dochód na osobę w rodzinie rozumie się – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;
  • dochód rodziny rozumie się – sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 169
data aktualizacji: 2019-01-16 08:03:25


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30