do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Czy są jakieś przypadki kiedy zezwolenie na pracę wygasa z mocy prawa?

Tak, zezwolenie wygasa z mocy prawa z dniem, w którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt stały albo zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w związku z wykonywaniem pracy u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 172
data aktualizacji: 2019-07-22 11:59:21


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30