do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Czy w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim mogę wyrobić Kartę Polaka?

Nie. Jedynie obywatele Republiki Białorusi i osoby posiadające w tym państwie status bezpaństwowca mogą składać wnioski o przyznanie lub przedłużenie Karty Polaka do Wojewody Podlaskiego (Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3). Pozostali cudzoziemcy w celu uzyskania Karty Polaka powinni zwrócić się do konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (w kraju pochodzenia).
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 350
data aktualizacji: 2018-12-20 10:05:22


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30