do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Czy Wojewoda może uchylić zezwolenie na pracę cudzoziemca jeżeli pracodawca został wykreślony z rejestru działalności gospodarczej?

Tak, Wojewoda uchyla wydane zezwolenie jeżeli podmiot powierzający  wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego  rejestru lub jest w likwidacji. (art. 88k ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 148
data aktualizacji: 2019-07-22 12:00:04


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30