do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Do jakich instytucji mogę zwrócić się o pomoc w przypadku doznawania przemocy w rodzinie?

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, odpowiedniej pomocy udzielą Tobie
następujące służby, instytucje oraz podmioty:

 • Policja lub prokuratura – w przypadkach przejawów przemocy w rodzinie
  i zagrożenia bezpieczeństwa Twojego lub dzieci (nr tel. 997 lub 112), są to organy, do których można złożyć zawiadomienie o przestępstwie popełnionym na Twoją szkodę lub bliskich Tobie osób i pozyskać informacje o dalszym toku postępowania
 • Pogotowie ratunkowe – w przypadku doznania obrażeń ciała (nr tel. 999 lub 112). Należy domagać się w takim przypadku wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
 • Ochrona zdrowia – w placówkach medycznych można uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, zasięgnąć informacji o specjalistycznych poradniach lekarskich
 • Ośrodek pomocy społecznej – udzieli pomocy w sprawach socjalnych, bytowych
  i prawnych
 • Powiatowe centrum pomocy rodzinie – udzieli pomocy w zakresie prawnym socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji świadczących taką pomoc najbliżej miejsca zamieszkania
 • Ośrodek interwencji kryzysowej – udzieli schronienia, pomocy i wsparcia
  w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, opracuje plan pomocy
 • Ośrodki wsparcia – udzielą schronienia, pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej,
 • Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – zapewni bezpłatne schronienie, udzieli specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej, a także opracuje plan pomocy
 • Sąd rodzinny i opiekuńczy – można tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci
 • Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  - jeśli przemoc w rodzinie towarzyszy picie alkoholu, można zwrócić się do Komisji z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną
  z nadużywaniem przez sprawcę alkoholu
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 790
data aktualizacji: 2018-11-15 07:28:13


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30