do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

rejestracja przez formularz

weryfikacja danych w punkcie informacyjnym

udział w szkoleniuFormularz zapisu


dziecko
dorosły

proszę wpisać nr dokument pobytu


   wpisz wynik*  

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, te.774524125, email:bok@opole.uw.gov.pl
  • W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - Kontakt do Inspektora Ochrona Danych – iod@.opole.uw.gov.pl lub listownie: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
  • Pani/Pana dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zgłoszenia.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
  • Administrator nie przewiduje innego udostępniania Pani/Pana danych – niż w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa, tym samym Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania realizacja zgłoszeń nie jest możliwa.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu. Zostałem/łam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.


* - pola wymagane
Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
pok. 318
godziny pracy: 7.30 - 15.30

fundusz azylu migracji i integracji

Bezpieczna przystań

Projekt nr 6/8-2017/OG-FAMI pn: "Razem dla integracji" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone 2018 Opolski Urząd Wojewódzki