do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

III posiedzenie Zespołu ds. integracji cudzoziemców

Jaka jest dostepność urzędów dla cudzoziemców? To temat dyskusji trzeciego posiedzenia powołanego przez Wojewodę Opolskiego Zespołu ds. integracji cudzoziemców w regionie opolskim. Dyskusję rozpoczęły Panie Anna Bartoszek - Dec (zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców OUW) oraz Bożena Kalecińska (dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców OUW) przedstawiając statystykę i obecną sytację w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu w zakresie procedowania spraw dot. cudzoziemców. Ze względu na stały wzrost spraw związanych z legalizacją pobytu i zatrudnianiem cudzoziemców, licząc od 2013 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim nastąpił wzrost ponad 400% i przewiduje się  dalszą tendencję wzrostową. Wzrost liczby wniosków, czasu trwania postępowania i spraw w toku jest zauważalny w przypadku każdego zezwolenia. Z uwagi na zwiększającą się liczbę cudzoziemców zgłaszających się do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w celu legalizacji pobytu, podjęto działania usprawniające pracę i od sierpnia 2018 r.  rozpoczęto telefoniczną i osobistą resjestrację wizyt. Działanie to przyczyniło się do zmniejszenia kolejki cudzoziemców oczekujących na załatwienie sprawy, którzy niejednokrotnie od wczesnych godzin porannych ustawiali się pod gmachem Urzędu - powiedziała Pani Dec. Aby ułatwić komunikację z cudzoziemcem pracownicy Oddziału ds. Cudzoziemców OUW podczas obsługi klientów oraz przeprowadzania protokołów przesłuchań stron i świadków wykorzystują znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski). Ponadto utworzono Punkt Informacyjno - Doradczy dla cudzoziemców w OUW oraz na Uniwersytecie Opolskim, a w 2019 r. powstanie profesjonalne Centrum Obsługi Cudzoziemca w OUW. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu średni czas trwania postępowań w  sprawach legalizacji pobytu trwa od 3-4 miesięcy to 3 miejsce  w Polsce pod względem terminowości wydawania zezwoleń pobytowych. Zezwolenia na pracę cudzoziemca wydawane są do miesiąca. W wielu przypadkach na wniosek pracodawcy zezwolenia na prace wydawane są w trybie przyspieszonym (do 2 tygodni).

Zespół omówił  współpracę z organami i instytucjami zaanagażowanymi w legalizację pobytu cudzoziemców tj. ze Strażą Graniczną, Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, konsulatami, sądami, urzędami skrabowymi, starostami, uczelniami, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi urzędami pracy, państwową inspekcją pracy, strażą miejską, zakładami karnymi i innymi. Służby Wojewody Opolskiego utrzymują stały kontakt z opolskimi uczelniami wyższymi, z dyrektorami oraz opiekunami uczniów szkół średnich, a także odbywają się cykliczne spotkania ze studentami rozpoczynającymi studia na Opolszczyźnie. 

O doświadczeniach w zatrudnianiu cudzoziemców w dużej firmie na terenie Opolszczyzny opowiedział ekspert ds. kadr. Zaznaczyła że w procesie zatrudniania cudzoziemców to przeszkolenie pracodawców w tym aspekcie odgrywa kluczową rolą. Dyskusję o problemach z wyszukiwaniem informacji w internecie zarówno dla pracodawców jak i dla cudzoziecmów otworzył Pan Krzysztof Ciecióra (zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości OUW). Wnioski ze spotkania zostaną ujęte w raporcie z rekomendacjami dot. integracji cudzoziemców na Opolszczyźnie.

W ramach prac zespołu, zaplanowano jeszcze kilka spotkań w 2019 r., gdzie szczegółowo omawiane będą sprawy m.in. z zakresu edukacji, kultury i integracji cudzoziemców, a także roli uczelni wyższych w procesie integracji cudzoziemców, którzy wiążą z województwem opolskim swoją przyszłość. Zespół ma za zadanie wypracować najlepsze rozwiązania mające na celu usprawnienie pracy, wymianę informacji i współpracę międzyinstytucjonalną. 

 Galeria zdjęć:

  • III posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców
  • III posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców
  • III posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców
  • III posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców
  • III posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców
  • III posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców
  • III posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców
  • III posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców

autor: Juszczak Katarzyna, ilość wyświetleń: 185
data aktualizacji: 2018-12-20 11:19:05


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30