do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Jak interpretować pojęcie „miejsce zamieszkania” zawarte w art. 5 pkt 2 lit. b ustawy o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP?

Ustawa o pomocy społecznej nie definiuje pojęcia „miejsce zamieszkania”, w związku z czym należy je rozumieć zgodnie z ogólną definicją tego terminu, zawartą
w przepisach kodeksu cywilnego, który w art. 25 stanowi, że miejscem zamieszkania osoby jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, przy czym ustalenie tego zamiaru powinno być oparte o kryteria zobiektywizowane.

O zamieszkiwaniu w jakiejś miejscowości można więc mówić wówczas, gdy występujące okoliczności pozwalają przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosków, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem aktywności życiowej danej dorosłej osoby fizycznej. Z powyższego wynika, zatem, że wobec wszystkich kategorii osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej ustawodawca formułuje wymóg mieszkania i przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 196
data aktualizacji: 2019-02-14 14:09:55


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30