do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Jak najlepiej ochronić się przed koronawirusem?

Przestrzegaj podstawowych zasad, które wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

  • często myj mycie ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy;
  • stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - podczas kaszlu i kichania usta i nos zakrywaj zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Jeśli nie przestrzegasz tej zasady możesz łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby;
  • zachowaj bezpieczną odległość - co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę;
  • unikaj dotykania oczu, nosa i ust - dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 163
data aktualizacji: 2020-04-06 09:33:19


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30