do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Jaką pomoc może uzyskać cudzoziemiec?

Pomoc otrzymywana w ośrodku dla cudzoziemców:

 • zakwaterowanie;
 • wyżywienie;
 • zwrot kosztów za przejazdy środkami komunikacji publicznej w określonych przypadkach tj. związanych z postępowaniem o nadanie statusu uchodźcy, stawieniem się na badania lekarskie lub szczepienia ochronne czy w innych uzasadnionych przypadkach;
 • stałą pomoc pieniężną na zakup środków higieny osobistej – 20 PLN miesięcznie oraz tzw. „kieszonkowe” – 50 PLN miesięcznie;
 • zapewnienie jednorazowej pomocy pieniężnej na zakup odzieży i obuwia – 140 PLN;
 • zapewnienie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie dla dzieci do 6 roku życia oraz dzieci realizujących obowiązek szkolny – 9 PLN dziennie.

Pomoc otrzymywana poza ośrodkiem:

 • świadczenie pieniężne na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Polski.

Ta forma pomocy może przysługiwać, w przypadku gdy wymagają tego względy organizacyjne albo  jest to niezbędne do:

 • zapewnienia bezpieczeństwa cudzoziemcowi, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji samotnych kobiet;
 • ochrony porządku publicznego;
 • ochrony i utrzymania więzi rodzinnych;
 • przygotowania cudzoziemca do prowadzenia samodzielnego życia poza ośrodkiem, po otrzymaniu decyzji o nadaniu statusu uchodźcy albo decyzji
  o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono ochrony uzupełniającej.
 • wysokość świadczeń na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP wynosi:

Ilość członków rodziny

Dzienna

kwota na 1 osobę

Miesięczna

kwota na 1 osobę

1 osoba

25 PLN

700 PLN

2 osoby

20 PLN

600 PLN

3 osoby

15 PLN

450 PLN

4 osoby i więcej

12,50 PLN

375 PLN

 

Ponadto wszystkim cudzoziemcom niezależnie od formy pomocy przysługuje:

 • zapewnienie dostępu do szkół publicznych oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych (podręczniki oraz wyprawki);
 • możliwość bezpłatnej nauki języka polskiego, sale edukacyjne w każdym ośrodku;
 • opieka medyczna koordynowana przez Petra Medica Sp. z. o. o. w Warszawie, na podstawie umowy zawartej z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, która obejmuje:
 • opiekę lekarzy w ośrodku – ambulatoria, w których pomocy medycznej udzielają lekarz oraz pielęgniarki,
 • leczenie specjalistyczne (w tym opiekę stomatologiczną),
 • opiekę psychologiczną – w ośrodkach dla cudzoziemców dostępny jest psycholog, z którego pomocy mogą skorzystać również osoby korzystające ze świadczeń poza ośrodkiem;
 • pomoc w dobrowolnym powrocie.

 




autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 176
data aktualizacji: 2018-09-21 08:37:39


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30