do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Jaki jest czas oczekiwania na kartę pobytu oraz uzupełnienie stempla w paszporcie dla cudzoziemca z Ukrainy?

Odpowiadając na Pani zapytanie informuję, że zgodnie z art. 108 ust. 1  pkt 1, art. 206 ust. 1 pkt 1 i art. 223  ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, z późn. zm.), jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy/stały/rezydenta długoterminowego UE został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim stempel ten jest wbijany przy osobistym złożeniu wniosku niezawierającego braków formalnych w Centrum Obsługi Cudzoziemca (na wcześniej umówionej wizycie - poniżej podaję link do strony, na której znajdują się informacje dotyczące „Zasad rezerwacji wizyt” https://bipouw.e-wojewoda.pl/pl/c/zasady-rezerwacji-wizyt.html) lub w dniu uzupełnienia braków formalnych (na podstawie  pisemnego wezwania).

Natomiast  karta pobytu, w przypadku kiedy zostało już udzielone zezwolenie na pobyt czasowy/stały/rezydenta długoterminowego UE oraz dostarczenia do Urzędu dowodu opłaty za jej wydanie wraz z informacją dotyczącą zameldowania (w przypadku posiadania nr PESEL), bądź innego dokumentu potwierdzającego dokonanie zameldowania,  jest wydawana w ciągu miesiąca.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 400
data aktualizacji: 2019-06-24 06:49:22


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30