do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Jakie dokumenty muszę przedstawić aby zaprosić ciocię z Ukrainy?

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń:

1. Wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

2. Dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztu zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztu tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, np. zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wraz informacją o miesięcznym wynagrodzeniu NETTO, lub decyzja o wysokości emerytury (oryginał i kserokopia), lub saldo z konta bankowego potwierdzone przez pracownika banku lub zaświadczenie z banku o wysokości dostępnych środków finansowych w oryginale.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - PIT za ubiegły  rok rozliczeniowy (oryginał i kserokopia), bilans z bieżącego roku podpisany przez księgowego.

Zapraszający powinien posiadać środki finansowe co najmniej w wysokości 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę siebie, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zapraszanego cudzoziemca.

Zapraszający powinien również posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego kraju, nie mniejsze jednak niż 200 zł – w przypadku  kraju sąsiadującego z RP.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego lub dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej, ostatnia decyzja o podatku od nieruchomości (oryginał i kserokopia), przydział lokalu, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, rezerwacja hotelowa na okres zaproszenia (oryginał).

4. Dokument potwierdzający tożsamość zapraszającego, np. dowód osobisty, karta pobytu, paszport.

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń wynosi 27 zł.

Opłatę można uiszczać:

  • w kasie Urzędu Miasta Opola (Rynek – Ratusz) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30,
  • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
  • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola – 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 172
data aktualizacji: 2019-06-28 10:08:12


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30