do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Jakie mam zapewnione prawa jako pacjent?

Zgodnie z polską konstytucją i innymi ustawami pacjenci, w tym cudzoziemcy, mają zapewnionych szereg praw. Zobowiązani do ich przestrzegania są: lekarze, pielęgniarki, rejestratorki. 

Jako pacjent masz prawo do:

 • opieki medycznej, odpowiadającej wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 • opinii drugiego lekarza, pielęgniarki i położnej, jeżeli masz wątpliwości co do pierwszej opinii,
 • natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,
 • wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej, lekarza specjalisty, lekarza dentysty, placówki medycznej realizującej świadczenia na terenie całej Polski,
 • informacji o swoich prawach - każda placówka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej jest zobowiązana umieścić stosowną informację na temat praw pacjenta,
 • informacji zrozumiałej i przystępnej dla Ciebie; masz prawo prosić o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana informacja będzie w pełni zrozumiała,
 • informacji o swoim stanie zdrowia, diagnozie, leczeniu, ewentualnych konsekwencjach leczenia lub zaniechania leczenia, rokowaniach; masz także prawo zdecydować, komu i jakie informacje mogą być przekazywane,
 • rezygnacji z otrzymywania informacji,
 • wyrażenia świadomej zgody na leczenie, 
 • zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z leczeniem, informacji
  o stanie zdrowia, rozpoznaniu i rokowaniu, badaniach i ich wynikach, 
 • poszanowania intymności i godności; masz także prawo do tego, by w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych była przy Tobie obecna bliska osoba,
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, kiedy przebywasz
  w szpitalu, 
 • kontaktu osobistego, telefonicznego czy korespondencyjnego z innymi osobami, kiedy przebywasz w szpitalu,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza,
 • kontaktu z duchownym swojego wyznania, w sytuacji pogorszenia się zdrowia lub zagrożenia życia.

 

Pamiętaj, jeżeli Twoje lub czyjeś życie jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy  112!
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 211
data aktualizacji: 2019-02-13 07:12:04


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30