do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Jestem pracodawcą i mam zatrudnionego cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę typ A, chciałbym zmienić mu umowę z umowy zlecenia na umowę o pracę, ponadto jestem w trakcie zmiany siedziby firmy czy muszę wystąpić o wydanie decyzji zmieniającej ?

Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę lub zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę nie wymagają wydania nowego zezwolenia na pracę. (art. 88f ust.1 pkt. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 121
data aktualizacji: 2019-03-19 10:22:03


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30