do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Kto wydaje zaświadczenie cudzoziemcowi w stosunku, do którego istnieje domniemanie, że jest ofiarą handlu ludźmi (art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach)?

Zaświadczenie potwierdzające istnienie domniemania, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi wydaje organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego. Należy przyjąć, że chodzi o postępowanie karne, w fazie przygotowawczej. Z uwagi na fakt, iż w sprawach handlu ludźmi właściwą formą postępowania przygotowawczego jest śledztwo, a nie dochodzenie, właściwym organem do jego prowadzenia będzie prokurator. Zgodnie z art. 23 § 2  ustawy z 28 stycznia 2016 r. prawo o prokuraturze właściwy będzie prokurator okręgowy. Zaświadczenie to jest ważne przez okres 3 miesięcy od dnia jego wydania, a w przypadku małoletniego cudzoziemca - przez okres 4 miesięcy od dnia jego wydania.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 132
data aktualizacji: 2019-03-19 08:15:45


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30