do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Legalizacja pobytu - Termin realizacji

Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawyo cudzoziemcach i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy. Zgodnie z art. 35 Kpa załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 796
data aktualizacji: 2019-06-12 10:43:10


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30