do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Legalizacja pobytu - Wydanie decyzji

Po odbiorze decyzji warunkiem sporządzenia karty pobytu jest: dostarczenie do prowadzącego sprawę oryginału dowodu wpłaty za wydanie karty pobytu w kwocie 50 zł, dokonanej: na konto Wojewody Opolskiego, NBP Oddział Okręgowy w Opolu, Nr 22101014010006932231000000 lub w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (ul. Piastowska 14, pok. 36) w godzinach od 900 do 1400, oraz dokonanie zameldowania na podstawie wydanej decyzji i przedstawienie dokumentu potwierdzającego ten fakt bądź, w przypadku nadanego nr PESEL – poinformowanie o zameldowaniu organu (osobiście lub  pisemnie)

Cudzoziemcy którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat, opłata za wydanie karty pobytu wynosi 25,00 zł
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 920
data aktualizacji: 2019-06-13 13:50:46


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30