do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Mam wypracowane około 15 lat pracy? Obecnie powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przyznał mi umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy w pierwszej kolejności powinienem starać się o świadczenie z ZUS, czy zasiek stały z ośrodka pomocy społecznej? Czy powinienem udowodnić to, że w ostatnim dziesięcioleciu miałem 5 lat składkowych, które uprawniałyby mnie do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy?

Posiadanie uprawnienia do świadczenia rentowego z ZUS ma charakter przyszły i niepewny. Jako takie nie może stanowić przesłanki do odmowy udzielenia świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, przy założeniu, że spełnione są wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 37 ustawy o pomocy społecznej.

Ze względu na art. 2 ust. 1 w związku z art. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w przyszłości (już po przyznaniu zasiłku stałego) ośrodek pomocy społecznej może ukierunkować działania na wykorzystanie przez świadczeniobiorcę własnych uprawnień. W tym celu wydaje się zasadne zawarcie ze świadczeniobiorcą kontraktu socjalnego mającego na celu zobowiązanie go do skompletowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o świadczenie rentowe z ZUS. W szczególności do złożenia wniosku do komisji lekarskiej ZUS o ustalenie zdolności do pracy. Gdyby jednak okazało się, że orzeczona zostanie w stosunku do świadczeniobiorcy całkowita niezdolność do pracy, a ponadto okaże się, że spełnia on pozostałe warunki przyznania świadczenia rentowego określone  art. 57 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ośrodek pomocy społecznej powinien zobligować klienta do złożenia wniosku do ZUS o ustalenie prawa do renty inwalidzkiej. Dopiero jeżeli klient odmówi złożenia wniosku do ZUS, można wydać decyzję o uchyleniu zasiłku stałego na podstawie art. 106 ust. 5  w związku z art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 181
data aktualizacji: 2020-02-17 06:53:04


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30