do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Mój mąż jest obywatelem Polski. Czy mogę starać się o zezwolenie na pobyt stały?

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt stały z uwagi na związek małżeński z obywatelem polskim należy spełnić następujące warunki:

 

- bezpośrednio przed złożeniem wniosku należy przebywać w związku małżeńskim
z obywatelem polskim przez okres co najmniej 3 lat.

 

- bezpośrednio przed złożeniem wniosku należy przebywać w Polsce nieprzerwanie co najmniej 2 lata na podstawie jednego z poniższych tytułów pobytowych:

  • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem
    w związku małżeńskim z obywatelem polskim (art. 158 ust. 1 ustawy
    o cudzoziemcach),
  • w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy,
  • w związku z uzyskaniem ochrony uzupełniającej,
  • w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 173
data aktualizacji: 2018-12-20 09:34:34


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30