do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

O projekcie

Wojewoda Opolski wraz z partnerem projektu Uniwersytetem Opolskim od 1.04.2018 r. realizuje projekt pn. "Razem dla integracji" nr 6/8-2017/OG-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Projekt ten, realizowany jest w okresie 01.04.2018-31.03.2020.

 

Głównym celem projektu jest rozwój struktur integracyjnych i integracja cudzoziemców w regionie opolskim, doprowadzenie do możliwości samodzielnego funkcjonowania cudzoziemca w Polsce, w tym na rynku pracy oraz uniezależnienie się imigranta od świadczeń i pomocy społecznej.

Projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim bezpośrednio odpowiada na określone bariery przy integracji cudzoziemców, a także ma pogłębić i ułatwić proces integracji imigrantów – uczestników projektu.

Projekt kierowany jest do obcokrajowców z państw trzecich, którzy legalnie pracują, studiują lub przebywają na innych zasadach potwierdzających długoterminowy pobyt w Polsce.

 

Założenia projektu:

- dwa Punkty Informacyjno – Doradcze: w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz na Uniwersytecie Opolskim

- internetowa platforma konsultacyjna z możliwością rejestracji cudzoziemców na kursy, porady prawne i psychologiczne, www.cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl

- kursy dla cudzoziemców m.in. z języka polskiego, dot. wartości i praw obowiązujących w Polsce, wiedzy o kulturze i Polsce, z zakresu wychowania przedszkolnego i szkolnego

- pomoc prawna i psychologiczna dla cudzoziemców

- tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów

- półkolonie integracyjne dla dzieci cudzoziemskich i polskich

- eventy integracyjne czyli jednodniowe wycieczki po Opolszczyźnie dla dzieci

- szkolenia dla nauczycieli pracujących z dzieckiem cudzoziemskim

- powołanie Zespołu ds. integracji cudzoziemców

- podniesienie kwalifikacji personelu pracującego z obywatelami państw trzecich.

 

Działania w projekcie:


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30