do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Posiadam Kartę Polaka, w jaki sposób mogę starać się o przyznanie świadczenia pieniężnego?

Warunkiem ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu posiadania ważnej Karty Polaka jest złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach.

Następnie w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia ww. wniosku na pobyt stały należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego do wojewody do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 128
data aktualizacji: 2019-02-04 10:26:44


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30