do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Szkolenie z kierowania dzieci cudzoziemskich do pieczy zastępczej

W dniu 8 maja 2019 r., w ramach działań określonych w realizowanym przez Wojewodę Opolskiego projekcie nr 6/8-2017/OG-FAMI „Razem dla integracji”, współfinansowanym
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), przeprowadzono  szkolenie z zakresu umieszczania dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu w sali im. E. Osmańczyka.  W szkolenia wzięły udział 34 osoby z terenu województwa opolskiego z następujących instytucji:

  • Dyrektorzy domów dziecka,
  • Dyrektorzy oraz pracownicy Powiatowych Centów Pomocy Rodzinie,
  • Pracownicy Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych
  • oraz pracownicy Centrów Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych.

Szkolenie z zakresu obowiązujących przepisów prawnych oraz procedur prowadziły następujące osoby:

  • Pan Rafał Sitarz Kurator Okręgowy z Opola
  • Pan Sebastian Albert Chorąży z Placówki Straży Granicznej w Opolu.

Po przedstawieniu przepisów oraz procedur dotyczących nieletnich cudzoziemców, a także przykładów z dotychczasowej praktyki straży granicznej, w trakcie dyskusji uczestinicy zadawali pytania dotyczące również problemów związanych z ewentualnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w przypadku zachorowań dzieci umieszczanych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych .

Spotkanie zostało otwarte i moderowane przez Pana Mieczysława Wojtaszka – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

 Galeria zdjęć:

  • Szkolenie z kierowania dzieci cudzoziemskich do pieczy zastępczej
  • Szkolenie z kierowania dzieci cudzoziemskich do pieczy zastępczej
  • Szkolenie z kierowania dzieci cudzoziemskich do pieczy zastępczej

autor: Juszczak Katarzyna, ilość wyświetleń: 224
data aktualizacji: 2019-05-23 08:49:21


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30