do góry
loading
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Дозвіл на роботу

Дозволи на роботу видає воєвода за місцезнаходженням або місцем проживання особи, що доручає виконання роботи іноземцеві, на підставі заяви особи, що доручає виконання роботи іноземцеві. У разі, якщо специфіка роботи, що її виконує іноземець, не дозволяє вказати головного місця її виконання, дозвіл видає мазовецький воєвода.
Громадяни держав: Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Грузія, Республіки Молдова, Російської Федерації та України можуть працювати в Польщі протягом 6 місяців у періоді, що складається з 12 послідовних місяців, без необхідності отримання дозволу на роботу. Щоби скористатися цією процедурою, роботодавець мусить зареєструвати в реєстрі заяв повітового управління праці заяву про отримання дозволу на застосування праці іноземця, а іноземець мусить мати документ, що дозволяє йому перебувати в Республіці Польща, що дає йому право виконувати роботу на території Республіки Польща.
Іноземець, якого закон не звільняє від обов’язку отримання дозволу на роботу в Польщі, та який хоче працевлаштуватися на території Республіки Польща, повинен мати відповідний дозвіл:
●    Дозвіл на роботу типу А
●    Дозвіл на роботу типу B
●    Дозвіл на роботу типу C
●    Дозвіл на роботу типу D
●    Дозвіл на роботу типу E
Особа, що доручає виконання роботи іноземцеві, разом із заявою про отримання дозволу на застосування праці іноземця на території Республіки Польща, долучає до неї:
1.    заяву особи, що доручає виконання роботи іноземцеві, щодо обставин, передбачених п. 3–7 ч. 1 ст. 88j Закону від 20 квітня 2004 р. про сприяння зайнятості та установи ринку праці;
2.    витяг із відповідного реєстру, що підтверджує правовий статус і форму або характер діяльності, що її здійснює іноземний роботодавець, — у разі заяви про видання дозволу типу C, D або E;
3.    дійсне посвідчення особи або дійсний проїзний документ, або, якщо такого документа немає та немає можливості його отримати, інший документ, що підтверджує особу, у разі, якщо особою, що доручає виконання роботи іноземцеві, є фізична особа;
4.    договір товариства в разі, якщо особою, що доручає виконання роботи іноземцеві, є товариство з обмеженою відповідальністю або просте товариство, або нотаріальні акти, що підтверджують заснування товариства, — у разі якщо особою, що доручає виконання роботи іноземцеві, є акціонерне товариство;
5.    копії всіх заповнених сторінок дійсного проїзного документа іноземця, щодо якого подається заява, а в разі, якщо іноземець не має дійсного проїзного документа та не має можливості його отримати, — копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу;
6.    документи, що підтверджують наявність обставин, передбачених п. 8 ст. 88c Закону;
7.    інформацію, передбачену п. 2 ч. 1 ст. 88c Закону, видану не раніше, ніж за 180 днів до дня, у якому подається заява, а у випадках, обґрунтованих старостою, — 90 днів до дня, у якому подається заяви (у разі її необхідності);
8.    копію декларації про розмір отриманого доходу або понесених збитків особи, що доручає виконання роботи іноземцеві, як платника податку на доходи у фінансовому році, що передував року, у якому подається заява, — у разі подання заяви про видання дозволу типу B;
9.    документи, що підтверджують статус працевлаштування в році, що передував року, у якому подається заява, — у разі заяви про видання дозволу типу B;
10.    документи, що підтверджують обставини, передбачені п. 2 ч. 4 ст. 88c Закону — у разі заяви про дозвіл типу B, якщо ці обставини є підставою для видання дозволу;
11.    інформацію про поточний стан працевлаштованих роботодавцем, що доручає виконання роботи іноземцеві, працівників — у разі заяви про видання дозволу типу B, якщо сторона подає заяву про видання дозволу на строк, що перевищує 3 роки;
12.    договір, на підставі якого надаються або надаватимуться послуги на території Республіки Польща — у разі заяви про видання дозволу типу D;
13.    документ, що його видав роботодавець користувача, що підтверджує погодження в межах скерування іноземця через агентство тимчасової праці, у разі, якщо особою, що доручає виконання роботи, є це агентство;
14.    документи, що підтверджують зв’язки, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 88 Закону;
15.    документи, що підтверджують дотримання іноземцем вимог до кандидатів на роботу, що їх встановила особа, що доручає виконання роботи, наведених в інформації старости про відсутність можливості задовольнити кадрові потреби роботодавця — у разі заяви про видання дозволу типу А — якщо інформація старости була необхідна;
16.    підтвердження сплати збору (ім’я та прізвище іноземця), передбаченого ч. 1 ст. 90а Закону:

Збір за видання дозволу на роботу становить:
●    50 злотих — у разі, якщо особа, що доручає виконання роботи іноземцеві, має намір доручити виконання роботи на строк менший, ніж 3 місяці;
●    100 злотих — у разі, якщо особа, що доручає виконання роботи іноземцеві, має намір доручити виконання роботи на строк, що перевищує 3 місяці
●    200 злотих — у разі, якщо особа, що доручає виконання роботи іноземцеві, має намір відрядити іноземця на територію Республіки Польща для надання експортних послуг (дозвіл на роботу типу D).
Збір треба сплатити за кожного іноземця (із вказанням імені та прізвища) на рахунок:

Збір за видання продовження дозволу на роботу становить 50 % від суми, сплаченої за видання дозволу на роботу.
Кошти треба сплати на банківський рахунок Опольського воєводи: 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 або в касі Управління. Каса працює з понеділка до п’ятниці з 9 до 14 год.
Правова база:
1. Повний текст Закону від 20 квітня 2004 р. про сприяння зайнятості та установи ринку праці,

2. Розпорядження міністра сім’ї, праці та соціальної політики від 7 грудня 2017 р.
про видання дозволу на роботу іноземцеві та реєстрування заяви про доручення виконання роботи іноземцеві в реєстрі заяв,

3. Розпорядження міністра сім’ї, праці та соціальної політики від 8 грудня 2017 р. про підкласи діяльності згідно з Польською класифікацією діяльності (ПКД), у випадку яких видаються дозволи на сезонну роботу іноземця,
4. Розпорядження міністра сім’ї, праці та соціальної політики від 8 грудня 2017 р.
про країни, щодо громадян яких застосовуються деякі положення, що стосуються дозволу на сезонну роботу, а також положення про заяву про доручення роботи іноземцеві,
5. Розпорядження міністра сім’ї, праці та соціальної політики від 8 грудня 2017 р.
про розмір зборів за подання заяви про видання дозволу на роботу або дозволу на сезонну роботу, а також подання заяви про доручення виконання роботи іноземцеві,
6. Розпорядження міністра сім’ї, праці та соціальної політики від 8 грудня 2017 р., що змінює розпорядження про визначення випадків, у яких дозвіл на роботу іноземця видається без урахування детальних умов видання дозволів на роботу іноземців,
7. Розпорядження міністра сім’ї, праці та соціальної політики від 8 грудня 2017 р., що змінює розпорядження про випадки, у яких доручення виконування роботи іноземцеві на території Республіки Польща допускається без необхідності отримання дозволу на роботу,
8. Закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців — повний текст («Законодавчий Вісник» 2017 р., поз. 2206),
9. Закон від 15 червня 2012 р. про наслідки доручення виконання роботи іноземцям, які нелегально перебувають на території Республіки Польща,
10. Розпорядження міністра внутрішніх справ та адміністрації від 13 жовтня 2017 р., що змінює розпорядження про візи для іноземців,
11. Розпорядження Опольського воєводи № 0510/P/2/2018 від 3 липня 2018 р. про визначення критеріїв видання дозволів на роботу іноземцям.
 
Файли для скачування

автор: Дзєхчінський Каміль, кількість переглядів: 3573
дата оновлення: 10.10.2018 07:46:58

________________________________________
Дозвіл на роботу типу А
Видається іноземцеві, що виконує роботу на території Республіки Польща на підставі договору з особою, місцезнаходження або місце проживання якої, або філіал, підприємство або інша форма організованої діяльності розташовані на території Республіки Польща.
Документи, які треба додати до заяви про видання дозволу на роботу типу А
1.    копія дійсного посвідчення особи або копія дійсного проїзного документу, або, якщо такого документа немає та немає можливості його отримати, копії іншого дійсного документа, що посвідчує особу — у разі, якщо особою, що доручає виконання роботи іноземцеві, є фізична особа;
2.    договір товариства — у разі, якщо особою, що доручає виконання роботи іноземцеві, є товариство з обмеженою відповідальністю або просте товариство, або копії нотаріальних актів, що підтверджують заснування товариства, — якщо особою, що доручає виконання роботи іноземцеві, є акціонерне товариство;
3.    копії всіх заповнених сторінок дійсного проїзного документа іноземця, щодо якого подається заява, а в разі, якщо іноземець не має дійсного проїзного документа та не має можливості його отримати, — копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу;
4.    інформація старости за головним місцем виконання іноземцем роботи про відсутність можливості задовольнити кадрові потреби роботодавця на підставі реєстрів безробітних і осіб, що шукають роботу, або про негативний результат спроби пошуку персоналу, що її було організовано для роботодавця, (або за місцем проживання або місцезнаходження особи, що доручає виконання роботи іноземцеві, якщо специфіка роботи, що її виконує іноземець, не дозволяє вказати головного місця її виконання), видана не раніше, ніж за 180 днів до дня подання заяви (у разі її необхідності),

 
Опольський: Dziechciński Kamil, , воєвода: 967
Опольський університет: 2019-12-05 12:48:11


Інформаційно-консультаційні пункти Опольський університет

Опольський університет
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
тел. 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
офіс 7 Гуртожиток „Niechcic”
час роботи: 7.30-15.30, щочетверга пункт працює до 18.00 годин
Опольське воєводське управління в м.Ополе
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
офіс 318
час роботи: 7.30 - 15.30