do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

VI posiedzenie Zespołu ds. integracji cudzoziemców

W poniedziałek 10 czerwca br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się ostatnie posiedzenie powołanego przez Wojewodę Opolskiego Zespołu ds. integracji cudzoziemców. Podczas spotkania poruszano kwestię dot. uczciwości pracodawców, oferty integracyjnej uczelni wyższych zlokalizowanych w województwie opolskim, dyskutowano czy kadra urzędnicza jest przygotowana do obsługi cudzoziemców, a także analizowano dotychczas wypracowane wnioski z poprzednich pięciu posiedzeń.

Członkowie Zespołu zaznaczyli, iż kadra jest bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, a także technicznie do obsługi narastającej liczby cudzoziemców m.in. dzięki realizowanym przez Wojewodę Opolskiego projektom: „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” oraz „Razem dla integracji” współfinansowanym z Funduszu Azylu Migracji i Integracji. W trakcie prac omawiano rozwiązania jakie można zastosować, aby podnieść uczciwości pracodawców i jednocześnie zmniejszyć barierę biurokracji. Zbadano również oferty uczelni wyższych w województwie opolskim pod kątem dostępności i ułatwień dla nowych studentów cudzoziemskich. Podkreślano, że w zakresie rozwiązań systemowych dot. spraw cudzoziemskich,  województwo opolskie jest pionierem . Dodano, że Polska jest atrakcyjnym terenem dla osób szczególności ze wschodu. Mocno uwypuklono, iż wartości Polaków i ich podejście sprawia, że łatwiej jest nam do siebie przekonać osoby cudzoziemskie tak, aby zostały tutaj i tutaj zakładały rodziny, pracowały oraz wiązały swoją przyszłość właśnie z naszym krajem .

Powołanie Zespołu zdecydowanie poprawiło kontakt instytucji publicznych odpowiedzialnych za obsługę wszystkich spraw związanych z cudzoziemcami. Co więcej, wypracowane wnioski stanowią bardzo dobry punkt odniesienia do dalszych prac w kolejnych edycjach spotkań sieciujących.

W ramach tych prac zostanie utworzony raport, który przedstawi ogół wypracowanych kwestii i problemów na jakie napotkano w trakcie prac Zespołu.Galeria zdjęć:

  • VI posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców
  • VI posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców
  • VI posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców
  • VI posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców
  • VI posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców
  • VI posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców
  • VI posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców
  • VI posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców
  • VI posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców
  • VI posiedzenie Zespołu ds integracji cudzoziemców

autor: Juszczak Katarzyna, ilość wyświetleń: 262
data aktualizacji: 2020-02-10 17:33:28


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30