do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Wojewoda Opolski odmówił mi udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Czy mogę starać się o zwrot opłaty skarbowej 640 zł ?

Oczywiście. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek cudzoziemca, który należy złożyć do Prezydenta Miasta Opola. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Należy pamiętać, że wydanie decyzji odmownej podlega opłacie skarbowej w wysokości
10 zł za wydanie
decyzji innej.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 183
data aktualizacji: 2018-12-20 09:32:11


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30