do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Zespół ds. integracji cudzoziemców

W skład Zespołu, powołonego przez Wojewodę Opolskiego, wchodzą przedstawiciele jednostek regionu opolskiego współpracujących z cudzoziemcami. Członkowie Zespołu utworzą jedną regionalną sieć współpracujących ze sobą instytucji działających na rzecz wspierania i standaryzacji procesów integrujących cudzoziemców. Rezultatem podjętych ustaleń będzie publikacja raportu dot. integracji cudzoziemców w regionie opolskim.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  • określanie potrzeb cudzoziemców w różnych dziedzinach życia, monitorowanie ich problemów, wypracowanie spójnego podejścia instytucji w integracji cudzoziemców,
  • wskazanie problemów cudzoziemców (brak miejsca zamieszkania, pracy, znajomości języka polskiego, problem z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz inne problemy w procesie integracji cudzoziemców)
  • stała i systemowa współpraca i wymiana doświadczeń,
  • działania na rzecz wzmocnienia wiedzy o integracji oraz monitoring i ocena prowadzonych działań,
  • planowanie odpowiednich działań na przyszłość,
  • tematyka spotkań: pomoc społeczna, edukacja, kultura, praca, przemoc/dyskryminacja, zdrowie,
  • standaryzacja działań związanych z integracją cudzoziemców.
autor: Juszczak Katarzyna, ilość wyświetleń: 784
data aktualizacji: 2018-11-07 11:16:07


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30