do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Zostałem wezwany do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnienie przez cudzoziemca wymagań zawartych w informacji starosty tj. potwierdzającego ukończenie szkoły wyższej, czy muszę ten dokument przetłumaczyć?

Dokumenty sporządzone w języku obcym z wyjątkiem dokumentów podróży, służące za dowód odpowiednio w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową lub w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo w postępowaniu o przedłużenie zezwolenia na pracę lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. (Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. poz. 2345,  § 9)
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 163
data aktualizacji: 2020-03-02 07:13:47


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30